Základní informace


Systém podporuje procesy řízení týmu uvnitř organizace. Pro lepší přehlednost a jednoznačnost je použita jednoduchá "vojenská terminologie".

Operating Space (Operační prostor) je jak název napovídá základním "územím" na kterém se pohybujeme. Pojem území však lze chápat mnoha způsoby, například jako určitý projekt, dceřinou společnost, konkrétní produkt atd... V rámci každého operačního prostoru lze nadefinovat jednotlivé Missions (mise). Každá mise by měla být zaměřena na jeden strategický cíl. Každé misi můžeme přiřadit velitele. V rámci mise pak můžeme definovat konkrétní úkoly směřující k dosažení cíle této mise. Tyto úkoly nazýváme Actions (akce). Akce můžeme velmi konkrétně specifikovat. Vytvoříme tým (soldiers) kteří mají na akci pracovat, definujeme jim role, připravíme potřebné dokumenty atd.. Každý pracovník pak vypisuje hodiny které na akci strávil.

Systém tak podporuje několikaúrovňové řízení ve zcela přehledé formě s možností kdykoliv zjistit aktuální stav, či stupeň dokončení toho kterého úkolu. Další předností je i jednoduchý a přehledný schvalovací proces s možností vyhodnocení práce jednotlivců a jejich podílů na řešení jednotlivých úloh.

1. Login & homepage


Předtím než začnete používat systém eCommander, je nutné se do systému přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla. Tím je zabezpečena Vaše správná identifikace, jsou nastavena Vaše práva a zátroveň je tak zamezen přístup nepovolaným osobám.Hlavní portál systému eCommander umožňuje přístup do jednotlivých modulů.2. Operating Space and Missions


V modulu Operating Space and Missions můžeme vidět, editovat i přidat Operační prostory a jejich Mise.Přidání/editace názvu operačního prostoru:Přidání/editace mise, jejího velitele i operačního prostoru pro který je mise definována:3. New Actions within MissionV rámci mise pak můžeme definovat konkrétní úkoly směřující k dosažení cíle této mise. Tyto úkoly nazýváme Actions (akce):K zadání každé akce lze přiložit příslušné dokumenty:3.1. Correction of Action SpecificationPřehled nových akcí:Již založené akce můžeme dále editovat a doplňovat,či zcela zrušit (smazat).4. New ActionsZobrazovací modul, kde získáme přehled všech nových akcí:U každé nové akce můžeme zobrazit její specifikaci:5. Rear Action PlanningModul pro detailní přípravu a plánování akce. K dispozici je kompletní zadání akce a všechny již přiložené dokumenty. Můžeme vytvořit tým který bude na akci pracovat, každému členu týmu přiřadíme očekávané hodiny práce a termín do kdy musí své úkoly splnit, přidáme další potřebné dokumenty a můžeme akci zahájit.Zde je také dána možnost akci odmítnout. V takovém případě je nutné zadat důvod zamítnutí akce (nedostatečně specifikované zadání, nesplnitelnost, neaktuálnost atd...)

6. Operational Command


Zde můžeme akci průběžně řídit, doplňovat dokumenty, rozšiřovat tým, ukládat si poznámky k průběhu akce apod.7. Actions IN PROGRESS


Zobrazovací modul s přehledem všech právě probíhajících akcí.8. Evaluation of Actions


Modul pro vyhodnocení akce. Pokud je velitel spokojen, může zde akci vyhodnotit a ukončit.9. Finished Actions


Zobrazovací modul s přehledem všech ukončených akcí.10. All Actions


Zobrazovací modul s přehledem všech akcí ve všech stádiích.11. Soldier Activities


Modul pro denní výkazy práce na akcích.Přidání/editace záznamu denní práce:12. Soldiers


Modul pro správu "vojáků". Každému lze přiřadit specializaci, hodnost a individuálně nastavit přístup do jednotlivých modulů.Přidání "vojáka":editace/přidání "základny" na které vojáci působí:editace/přidání "specializace":editace/přidání "hodností":