Systémy pro HR (Human Resources)

Naše internetové systémy celkem překvapivě pronikají i do původně okrajových oblastí, jako je například problematika řízení lidských zdrojů (HR - human resources) u velkých společnstí se stovkami až tisícovkami pracovníků.

Ukazuje se, že možnost vzdálené práce se sdílenými daty z oblasti HR přináší valmé možnosti, jak zefektivnit práci zejména velkých mezinárodních teamů, které komunikují převážně formou call konferencí nebo eMailů.


Directory


Universální HR systém pro podporu správy základních informací o pracovnících a organizační struktury společnosti.

Cisco & LinkUp International


Systém pro sestavování a práci s osobnostními profily pracovníků.

Roles of Inventors, Optimizers, Deployers and Orchestrators


Online dotazník jehož výstupem je kategorizace respondentů do typových skupin.

PSI - Personal Style profiler


Online psychometrický dotazník založený na teoriích C. Junga jehož výstupem je zařazení respondentů ke konkrétním osobnostním typům.

SCP - Sponsor Change Profile


Systém pro podporu dotazníkového procesu s cílem optimalizovat jednotlivé pozice členů projekčních teamů.

Systémy HR

Cisco & LinkUp International


Anotace:
Systém pro sestavování a práci s osobnostními profily pracovníků.

Reference:
LinkUp International, Sydney, Australia & Cisco Systems Inc., San Jose, USA

LinkUP International je samostanou firmou poskytující komplexní dotazník testující motivační a strategické schopnosti. Výsledkem je čtyřmístné číslo, I.D. (Instinctive Drive), ktere vyjadřuje pohled na svět testovaných a jejich schopnosti spolupracovat s ostatními. Porovnáním I.D. spolupracujících osob je možné předem odhadnout stupeň porozumění.
Systém LUP je napojený na databázi LinkUp a umožňuje tak sestavování výkonnějších teamů. 
Nastavením sdílení vlastních detailů mají uživatelé možnost kontrolovat způsob nakládání se svymí osobními daty.
Osobní profil testovaných obashuje čtyřmístné číslo I.D. které tvoří poměr schopností 'Verifikovat' (Verify), 'Potvrzovat' (Authenticate), 'Dokončovat' (Complete) a 'Improvisovat' (Improvise). Hodnota 5 znamená neutrální výsledek, hodnoty vyšší nebo nižší pak větší nebo menší 'nutkání' dělat věci uvedeným způsobem. 
Každé I.D. je také doplěno osobnostním profilem který popisuje nejefektivnější způsoby komunikace, práce a hodnotový žebříček. Nabízí tak návod jak vyjít vstříc a dosáhnout co nejlepší spolupráce.

Díky propojení databáze na Cisco Directory dokáže systém sestavovat přehledné mapy jednotlivých Teamu. Z těch je možné vyčíst jaký bude preferovaný způsob práce jejich členů, ale nabízí také možnost vytipovat idální spolupracovníky.
Aplikace také nabízí sestavení 'virtuálních' teamu, tedy uživatelem definovaných skupin.