Systémy pro HR (Human Resources)

Naše internetové systémy celkem překvapivě pronikají i do původně okrajových oblastí, jako je například problematika řízení lidských zdrojů (HR - human resources) u velkých společnstí se stovkami až tisícovkami pracovníků.

Ukazuje se, že možnost vzdálené práce se sdílenými daty z oblasti HR přináší valmé možnosti, jak zefektivnit práci zejména velkých mezinárodních teamů, které komunikují převážně formou call konferencí nebo eMailů.


Directory


Universální HR systém pro podporu správy základních informací o pracovnících a organizační struktury společnosti.

Cisco & LinkUp International


Systém pro sestavování a práci s osobnostními profily pracovníků.

Roles of Inventors, Optimizers, Deployers and Orchestrators


Online dotazník jehož výstupem je kategorizace respondentů do typových skupin.

PSI - Personal Style profiler


Online psychometrický dotazník založený na teoriích C. Junga jehož výstupem je zařazení respondentů ke konkrétním osobnostním typům.

SCP - Sponsor Change Profile


Systém pro podporu dotazníkového procesu s cílem optimalizovat jednotlivé pozice členů projekčních teamů.

Systémy HR

SCP - Sponsor Change Profile


Anotace:
Systém pro podporu dotazníkového procesu s cílem optimalizovat jednotlivé pozice členů projekčních teamů.

Reference:
Cisco Systems Inc., San Jose, USA

V organizaci je realizováno mnoho projektů různého typu, na kterých se v různých pozicích a s rozdílným přístupem podílí mnoho pracovníků. Systém SCP řeší problém, zda daní pracovníci jsou v rámci projektů na správných pozicích.

Systém používá metodu dotazníků. Pracovníci, kteří na daných projektech pracují, hodnotí, zda jejich kolegové jsou na pozicích, odpovídajích jejich schopnostem a nasazení, resp. kde jinde by správně měli být.
Pozice jsou definovány jako matice se 6 polohami a hodnotitel zde v horizontálním směru zapisuje, kde jsou daní pracovníci nyní a ve vertikálním, kdy by dle jeho názoru správně měli být.

Na výstupu pak systém ukazuje konsolidovaný pohled na pracovní teamy projektů, identifikuje případné disharmonie mezi schopnostmi a pozicemi pracovníků v projektech a naznačuje směr jejich případných přesunů.