O čem vlastně jsou komunitní weby?

První úspěšné webové projekty byly orientovány jednosměrně, od autorů k určitému okruhu čtenářům.

Dnes jsou projekty zacílené na co největší okruhy uživatelů (tj. na celé komunity, odtud název "komunitní systémy") a typické je, že nechávají samotné uživatele, aby se sami podíleli na obsahu či tvorbě projektu.

I design těchto projektů je mnohem propracovanější a využívá nových multimediálních technologií.


FIREFLY - Internetworking Education


Rozsáhlý systém pro podpory činnosti týmů lektorů a frekventantů kurzů, propojený na intranet firmy.Skalní oblasti ČR


Rozsáhlý databázový systém pro evidenci regionů, oblastí, sektorů, skal a cest, aktivně tvořený mnoha desítkami přispěvatelů z řad horolezecké veřejnosti. Na základní evidenci skal a cest navazuje celá řada nadstavbových systémů, které jsou buď integrovány (např. digitáoní mapa skal) nebo jsou na databázi skal a cest jen připojeny a pracují samostaně (např. Lezecké deníky).Hruboskalsko.cz


Rozsáhlý komunitní web TJ Česká ráj s online vazbou na Skalní oblasti ČR, Ochrana přírody ve skalních oblastech ČR a Integrovaný záchranný systém ve skalních oblastech ČR.

Pohledy do historie lezení na skalách ČR


Rozsáhlý komunitní databázový systém, zachycující historii lezení na skalách ČR.Ochrana přírody ve skalních oblastech ČR


Oficiální systém Agentury ochrany přírody a krajiny pro podporu výměny informací mezi orgány státní ochrany přírody a širokou horolezeckou veřejností k problematice ochrany přírody ve skalních oblastech České republiky. Cílem projektu je maximální zjednodušení a urychlení předávání informací od orgánů státní ochrany přírody horolezecké veřejnosti tak, aby se trvale dařilo minimalizovat případné dopady horolezecké činnosti na přírodu skalních oblastí ČR.Integrovaný záchranný systém ve skalních oblastech ČR


Základními cíli projektu IZS SO je založit, naplnit a průběžně udržovat speciální databázi informací pro zasahující složky IZS v případech nehod na skalách ČR a připravit on-line i off-line propojení toků infomací meze všemi dotčenými institucemi. Primárními informacemi jsou geografické souřadnice skal na území ČR a geografické souřadnice nástupních bodů zasahujících složek IZS. Sekundárními informacemi jsou pak kontaktní informace na osoby místních orgánů ČHS. Databáze systému IZS SO bude propojena s databází systému GIS IZS, který používají operační střediska IZS.Lezecke deníky na serveru Skalní oblasti ČR


Samostatný systém, který návštěvíkovi umožňuje založit si jeho vlastní Lezecký deník a ve vazbě na databázi skal a cest ze systému Skalní oblasti ČR pak do něj zapisovat CO, KDY a S KÝM vylezl.

Golf Club Grabštejn


Komunitní web golfového klubu vystavěný nad jádrem redakčního systému.

Communication Centre


Aplikace usnadňující vytváření mailových templatů, jejich distribuci širšímu okruhu adresátů a meření jejich dopadu.

Fee za babku!


Aukční web, kde komunita provozovatelů golfových hřit nabízí do aukce své volné teetimes.

Best Practice


Komunitní systém pro sdílení obchodních zkušeností v rozsáhlém teamu pracovníků, kteří působí po celém světě.

Komunitní systémy

Communication Centre


Anotace:
Aplikace usnadňující vytváření mailových templatů, jejich distribuci širšímu okruhu adresátů a meření jejich dopadu.

Reference:
Cisco Systems Inc., San Jose, USA

Platforma pro správu mailové korespondence v rámci teamu.
Základem je modul pro vytváření podoby mailu který nabízí předefinované templaty, obrázkové hlavičky i patičky. V několika krocích je tak možné vytvořit graficky působivou podobu mailu a jako vlastní template ji používat pro periodicky opakované zprávy.


Dva typy templatů umožňují odpovídající formátování vzhledu jak začátečníkům, tak zkušeným uživatelům.

Výběr adresátů je napojena na interní databázi Cisco Systems. Jednoduchým způsobem je tak možné vyhledávat a přidávat osoby s neznamým mailem, ale také používat standardní adresy z oficiálních maileru. 


Kromě defaultní grafiky má uživatel možnost používat i své vlastní obrázky.

Kromě vlastního sestavování zpráv systém umožňuje sledování jejich dopadu na adresáty.
V přehledném dashboardu se zobrazují informace o počtech adresátů, poměr těch, kteří zprávu otevřeli a také využití jejich obsahu: pokud mail obsahuje odkaz na externí webové stránky či dokumenty, každé otevření je zaznamenáno.

Uživatel tak má možnost nejenom vytvořit dobře vypadající mail, ale také sledovat využití jeho obsahu.