Team Decision


Systém pro podporu rozhodovacích procesů, kdy rozhodnutí nedělá jeden člověk, ale určitý okruh lidí z dané managerské struktury. Jde o variantu systému Virtual Decision Group pro Cisco Systems, San Jose, USA

Systems Dashboard


Systém pro sledování událostí napojených na centrální monitoring systémů, který poskytuje nejdůležitější provozní sumační i detailní informace.

Shared Files Storage & File Content Management


Systém podporující sofistikované sdílení dokumentů a správu verzí daného dokumentu s použitím webových technologií.

BOwTie3 - Organizational Productivity & Effectivness & Life Style


Systém pro měření produktivity a efektivity událostí v Outlook Calendar ve spojení MS Exchange.

MyEEC - My Effectivness eMail Communication


Systém pro zasílání emailů, měření jejich OpenRate indexu a měření reakcí na URL v body.

WebVet - expertní cloud systém veterinární praxe


Komplexně řešený systém pro veterinární pracoviště, založený na principu cloudu, webových technologií a samoučících se expertních systémů.

CMS - Case Management System


CMS je systém podporující reakce na nepředvídané události v chodu informačního systému.

eCommander


Systém eCommander je účinný nástroj pro řízení týmu, který používá terminologii MWB (Must Win Battle) a svým pojetím záměrně připomíná real-time počítačovou hru.

EDGE


Engage-Develop-Grow-Expand aplikace pro spravování aktivit a programů organizovaných Distributory za účelem zintenzivnění obchodní spolupráce s jejich Partnery.

Balanced Scorecards Definitions


Systém pro interaktivní vytvoření 2D struktur položek a jejich vazeb v rámci dané Balanced Scorecard.

Project Portfolio Management


Základní systém pro vedení evidence detailních popisů a cílů projektů.

Balanced Scorecards Dashboard


Systém pro identifikaci pozic projektů v rámci Balanced Score Cards s definicemi vazeb na interní organizace a business procesy.

CCD - Connecting Conversation Dashboard


Systém pro vizualizaci dosažených milníků vybraných strategických iniciativ.

CP - Country Priorization Processes


Speciální systém pro Cisco Systems Inc. USA, který, v rámci strategické iniciaticy "Cisco International", podporuje procesy posuzování priorit při budování country filiálek.

eSFM - Safety Food Management


Informačního systému "eBRC/IFS" podporuje procesy standardizace dle norem BRC a IFS a je určen všem pracovníkům v oblasti standardizace procesů ve výrobních společnostech, pracovníkům obchodních společností, konzultantům a auditorům.

AST US & Canada


Systém měření časové náročnosti mezi milníky procesu zpracování obchodních případů pro region US a Kanada.

Monitoring provozu domény (WatchDog)


Systém monitoruje provoz domény, identifikuje možná rizika a a zobrazuje je na přehledném operativním dashboardu.

AST Europe


Systém měření časové náročnosti mezi milníky procesu zpracování obchodního případu pro Evropu.

AST Emerging


Systém měření časové náročnosti mezi milníky procesu zpracování obchodního případu pro Emerging Markets.

BT Channels


Systém pro monitorování úspěšnosti týdenních předpovědí pro podporu BT Channels teamu.

Bonita projektů


Systém pro průběžné hodnocení bonity projektů.

Agir ICB - Denní operativa


Systém jednoduše, jasně a průhledně podporuje managerskou úlohu KDO, CO a DO KDY má udělat v teamu vzdálených pracovníků, kteří se pohybují v terénu.

Agir ICB - Sledování prodeje


Systém podporuje operace spojené s přímým prodejem produktů z lomu (dodací listy) a ve spojení s daty z účetnictví nabízí řadu managerských nástrojů pro zvyšování efektivity.

eDevelopment Centre


Komplexní řešení podpory vývoje software, včetně podpory SOW a vyúčtování prací (eDevXXL).

Agir ICB - Řízení projektů


Systém podporuje proces definice projektů a jejich cílů, vede průběžnou evidenci denních výkazů prací v rozsahu KDO, CO a JAK DLOUHO s vazbou na fakturace externích pracovníků a sleduje, jak se projekty přibližují ke stanoveným cílům.

Manažerské systémy

BT Channels


Anotace:
Systém pro monitorování úspěšnosti týdenních předpovědí pro podporu BT Channels teamu.

Reference:
Cisco Systems Inc., San Jose, USA

Do systému je každý týden naimportován seznam obchodních příležitostí, včetně jejich předpokládané hodnoty.

Pri importu jsou domapovány informace o jejich vlastnících a dochází k jejich rozdělení na sledované oblasti na základě existujícího mapování.

 

Příležitosti s příliš nízkou hodnotou jsou spojeny do jednoho souhrného balíku.

V průběhu týdne jsou detaily jednotlivých dealů průběžně editovány odpovědnými account managery, kteří doplňují hodnoty o skutečných prodejích.

Systém automaticky porovnává původně předpokládané hodnoty s hodnotami z uskutečněných prodejů.

Týdenní uzávěrka pak ukáže jak přesné předpovědi byly pro jednotlivé příležitosti, oblasti i pro celou UK. Porovnávání rozdílů umožňuje lepší plánování a ukazuje na slabá místa, která je potřeba více podporovat.

Výstupní reporty ukazují předpokládané prodeje oproti skutečně uskutečněným jak pro jednotlivé obchodíi oblasti, tak pro celou sledovanou oblast BT Channels.